Saluhallstorget

I maj 2017 fortsatte byggnationen av Saluhallstorget. Innanför de nya lägre murarna utrustades ytorna med utegym, basketplan, stora klätterblock och kulor i gummiasfalt. Målet med projektet var att öka attraktiviteten kring Saluhallstorget och skapa en mötesplats som lockar till vistelse och aktiviteter.

När torget blev klart fortsatte projektet med ytor kring Saluhallsbyggnaden och Dammhagskolans västra sida. Bland annat anlades ett stråk i marktegel som kopplar ihop skolan med biblioteksplan och förstärker entrén till Öresundsgymnasiet. Stråket är utrustat med sittmöbler och i anslutning till skolan finns cykelparkering.

Framför Saluhallsbygganden kommer en torgyta skapas som utrustas med ett vattenspel som kan fungera både som ett vackert smycke till platsen och som lockar till lek och vistelse.

Hela projektet kring Saluhallstorget beräknas vara klart 2019 då även biblioteksplan fått ett mindre lyft utan att göra några större förändringar.

 

Projektledare: Sandra Schultz

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Anette Drivmo

Senast ändrad