Asfaltering av gamla Banvallen

Den 1,7 kilometer långa gång- och cykelvägen på den tidigare banvallen mellan Kvärlöv och Annelöv asfalterades under sommaren 2020.

Banvallen

Informationen nedan är från projekttiden.

Den 1,7 kilometer långa gång- och cykelvägen på den tidigare banvallen mellan Kvärlöv och Annelöv kommer asfalteras under vecka 26 och vecka 27 2020.

För att möjliggöra ridning och skilja ridvägen från gång- och cykelvägen kommer en del av ytan bibehållas i befintligt skick. Avgränsningen kommer att göras extra tydlig med hjälp av skyltning som visar på var respektive trafikant ska färdas längs sträckan.

Det här gör vi:

  • Asfalterar del av banvallen
  • Omvandlar en del av befintlig gång- och cykelväg till ridväg

Så påverkas du:

  • Under vecka 26 till vecka 27 kommer cykelbanan vara avstängd på grund av arbetet

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-47 35 51

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr