Cirkulationsplats väg 17

Med start i slutet av november 2020 kommer staden, tillsammans med Trafikverket, att bygga en ny cirkulationsplats på väg 17 i höjd med infarten till handelsområdet Kronan. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten. Projektet beräknas vara färdigt 2021.

Cirkulationsplatsen kommer att knyta ihop väg 17 med Vadensjövägen och Örjaleden. Det ger ett bättre flyt och gör det lättare för trafikanter från de anslutande vägarna att ta sig ut på väg 17. Busshållplatserna flyttas och byggs om för att göra dem säkrare och underlätta pendling till handelsområdet. 

UPPDATERING 3 MAJ 2021:

Nu påbörjar vi arbetet med att förbereda för och sedan asfaltera cirkulationsplatsen och Vadensjövägen. För att underlätta för trafikanter och öka säkerheten på platsen kommer vi att arbeta natten mellan 6-7 maj samt natten mellan den 10-11 maj. Vänligen följ omledningen och hastighetsbegränsningen.

UPPDATERING 12 MARS 2021:

Arbetet på cirkulationsplatsen fortsätter och snart är det dags att stänga av den befintliga infarten till Vadensjövägen. Med start i vecka 12 eller 13 leds trafiken om via Häradsvägen. Omledningen varar fram till sommaren då projektet beräknas vara klart.

Det här gör vi

  • Bygger en cirkulationsplats i höjd med Kronans handelsområde.
  • Bygger om infarten till Vadensjövägen som kopplas på cirkulationsplatsen.
  • Flyttar hållplatsen för regionsbussen, linje 240, österut.

Så påverkas du

  • Trafiken kommer att ledas om och hastigheten sänks. 
  • Regionsbuss 240 kommer att stanna vid hållplatsen Vadensjövägen även under projekttiden men hållplatsen flyttas några meter.

Kontakt

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44

Mer information finns på Trafikverkets hemsida.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr