Gång- och cykelväg längs nordöstra Löpargatan

Mellan Hälsingborgsvägen och Segergatan planerar vi en ny gång- och cykelväg längs Löpargatans norra sida. Vi beräknar påbörja ombyggnaden under hösten 2020 och färdigställa projektet strax efter årsskiftet 2020/2021.

Löpargatan

Mellan Hälsingborgsvägen och Segergatan planerar vi en ny gång- och cykelväg längs Löpargatans norra sida. I samband med projektet studeras även möjligheten till ytterligare ett övergångsställe vid korsningen Segergatan – Löpargatan. Syftet med projektet är att höja trafiksäkerheten samt förbättra framkomligheten i området. Dessutom planerar vi för att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik genom att flytta busshållplatsernas nuvarande läge.  

Vi beräknar påbörja ombyggnaden under hösten 2020 och färdigställa projektet strax efter årsskiftet 2020/2021.

Det här gör vi:

  • Bygger gång- och cykelväg mellan Hälsingborgsvägen och Segergatan
  • Ser över möjligheten att lägga till ytterligare övergångsställe vid korsningen med Segergatan
  • Flyttar busshållplatserna

Så här påverkas du:

  • Framkomligheten av fordonstrafiken på det norra körfältet kan påverkas något under arbetets utförande

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-473551

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr