Säkrare skolväg Västervångskolan

Vi byggde om vid Spelmansgården för att förbättra trafiksäkerheten för Västervångskolans elever.

Spelmansgården_VV_.jpg

För att öka trafiksäkerheten för de elever som åker kollektivt till skolan kommer gjorde vi en rad insatser kring Spelmansgården.

Det här gjorde vi:

  • Byggde trottoar från busshållplatsen till skolan, längs med Spelmansgården.
  • Byggde övergångsställe på Spelmansgården i närheten av busshållplatsen.
  • Byggde gångbana vid sidan av parkeringen.
  • Tillför ny belysning.

Kontakt:

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr