Upprustning av Cements lekplats

Under hösten 2021 rustade Landskrona stad upp och byggde om lekplatsen på badplatsen Cement i Borstahusen.

Målet med ombyggnaden var att utöka ytan något för att få plats med mer utrustning för fler barn och skapa en tydligare koppling till platsen den ligger på. Projektet blev klart i slutet av 2021.

Det här gjorde vi:

  • Bygger om och förnyar lekplatsen
  • Flyttar lekplatsen något söderut 
  • Utökar befintligt lekplatsyta, vilket ger mer lekutrustning
  • Del av befintliga lekutrustning kommer återanvändas
  • Installerar ny belysning
  • Bygger två boulebanor

Kontakt: 

Sandra Schultz, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 35 51

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr