Belysningsprojekt runtom i staden

I samband med den digitala trygghetsvandringen i Landskrona har flertalet platser uppmärksammats som behöver bättre belysning.

Storleken

Under året kommer vi att arbeta med följande:

Häljarp

Belysning av gång- och cykelvägen mellan Lilla Byavägen och Kristallvägen. Sträckan är cirka 230 meter lång och används bland annat av skoleleverna för att ta sig till och från skolorna i Häljarp.

Storleken

Längs gång- och cykelvägen mellan Silvergården och Pilängen kommer vi att installera ny belysning för att komplettera befintlig.

Scoutstugan

Föreningslokalen ligger väster om Kopparhögarnas koloniområde. Sträckan mellan stugan och Hjalmar Brantings väg är mörk och otrygg för de som rör sig i området, särskilt många ungdomar.

Det här gör vi:

  • Monterar upp belysningsstolpar längs sträckorna.

Så här påverkar det dig:

  • Under arbetet kommer det att finnas arbetsfordon längs sträckorna vilket kan påverka framkomligheten. Utöver det kan cykelbanan bli något smalare under arbetets gång.

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-473551

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr