Cirkulationsplats Erikstorpsvägen

Med start i mitten av februari 2022 kommer vi att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen mellan Erikstorpsvägen och Lill-Olas väg. Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och möjliggöra en ny sträckning av stadsbussen.

Under arbetet kommer vi även bygga en ny gång- och cykelbana som kommer att koppla ihop befintlig. Det betyder att du kommer kunna cykla eller gå utan att vara ute i vägrenen längs hela Erikstorpsvägen. 

Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.

Det här gör vi

  • Bygger en ny cirkulationsplats
  • Bygger en ny rörbro över Säbybäcken
  • Tillför ny belysning, cykelbana och parkeringsplatser på Erikstorpsvägen mellan Lill-Olas väg och Löpargatan.

Så påverkas du

  • Framkomligheten till Lill-Olas väg och samtliga verksamheter kommer att vara begränsad från ett håll i taget. 
  • Genomfartstrafik leds om, följ skyltningen. 

Kontakt

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-47 35 51

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr