Cirkulationsplats Järvgatan - Ringvägen

Med start i maj 2021 kommer Landskrona stad att bygga en ny cirkulationsplats i korsningen Järvgatan-Ringvägen. Syftet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för samtliga trafikanter.

Järvgatan CPL

Vår ambition är att skapa en funktionell och attraktiv miljö där de oskyddade trafikanterna kan känna sig tryggare och uppleva en högre trivsel. Projektet beräknas klart hösten 2021.

UPPDATERING 12 OKTOBER:

Med start måndagen den 18 oktober kommer vi att stänga Ringvägen för att asfaltera mellan Järvgatan och Stenorsvägen. Dessutom gör vi några justeringar i den nya rondellen vid Järvgatan. I samband med detta leder vi om trafiken. Arbetet beräknas ta två veckor.

UPPDATERING 3 MAJ:

Måndagen den 17 stänger vi Ringvägen och leder om trafiken enligt nedan. Framkomligheten för långa fordon kommer vara försämrad. Fordon över 12 meter hänvisas att välja annan väg.

Det här gör vi:  

  • Bygger ny cirkulationsplats  
  • Förbättrar belysningen 
  • Utformar gatan så att hastigheterna sänks 
  • Tillför planteringar 

Så påverkas du:

  • Framkomligheten kommer att vara begränsad när korsningen successivt grävs upp. 
  • Ringvägen kommer att vara avstängd under 3 månader, mellan Näckrosrondellen och Rönnebergsgatan. Detta innebär att varutransporterna under denna tid går via Björngatan-Järvgatan eller via Näckrosrondellen.  
  • Järvgatan kommer stängas av under en begränsad period. Under denna tid kommer varutransporterna gå via Näckrosrondellen.  

Kontakt:

Projektledare, Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-47 35 51

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr