Vi gör Drottninggatan finare, tryggare och mer lättillgänglig

Från och med måndag 5 augusti till och med slutet av september är parkeringsplatserna på Drottninggatan intill Sofia Albertina kyrka avstängda för en uppfräschning av gatan.

Korsningen Drottningatan/Kungsgatan vid Stadshuset är stängd för genomfart, alternativt har starkt begränsad framkomlighet.

Begränsad framkomlighet råder även på Kungsgatan.

Detta gör vi

  • Körbana smalnas av och ger utrymme till en bredare trottoar med bättre framkomlighet.
  • Ny belysning och övrig utrustning
  • Parkeringsplatser
  • En mer trivsam stadsmiljö i området

Alternativa vägar och parkeringsplatser

Storgatan är fortsatt öppen för trafik. Parkeringsmöjligheter finns vid Venterminalen och i viss mån även utmed Storgatan.

Information till boende i området

För boende kommer post och sophantering att fungera som normalt. Parkeringsgaraget på Drottninggatan förblir tillgängligt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.