Ombyggnad och VA-arbeten på Föreningsgatan

Med start den 16 augusti 2021 kommer NSVA att byta och renovera VA-ledningar i Föreningsgatan mellan Ringvägen och Regeringsgatan. Samtidigt kommer Landskrona stad att bygga om gatan för ökad trafiksäkerhet. Projektet är omfattande och planeras pågå fram till höst/vinter 2022.

Vår ambition är att skapa en funktionell och trevlig miljö där de oskyddade trafikanterna kan känna sig tryggare och uppleva en högre trivsel.

Arbetet kommer att utföras av NCC. 

Preliminär tidplan (uppdaterad 17 december 2021)

Etapp 1: Ringvägen – Hantverkargatan, vecka 33 2021-7 2022.

Etapp 2: Hantverkargatan – Östergatan, vecka 40 2021-april 2022.

Etapp 3: Östergatan – Ödmanssonsgatan, påbörjas februari 2022.

Etapp 4: Ödmanssonsgatan – Seminariegatan, påbörjas april 2022.

Etapp 5: Seminariegatan – Regeringsgatan, kommande.

Det sista lagret asfalt, det så kallade slitlagret, kommer att läggas våren 2023.

Det här gör vi:

Så påverkas du:

  • Framkomligheten kommer att vara begränsad när gatan successivt grävs upp. Vid de tillfällena skyltar vi upp omledningsvägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik.
  • I korta perioder kommer du som har uppfart eller garage på din tomt inte ha tillgång till denna. Vi meddelar detta i god tid innan.
  • Det kan även förekomma störningar i form av buller, damm etc.
  • Kollektivtrafiken påverkas under byggtiden. Mer information om hur stadsbussens linje 1 och 2 går hittar du på Skånetrafikens hemsida eller i deras app.

Du som bor i området kommer att få informationsbrev under projektets gång i samband med ändringar eller större händelser i projektet. Entreprenören kontaktar de fastighetsägare som inte kan nå sin fastighet med bil inför att vi flyttar schakten inom en etapp. 

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Magnus Fransson, projektledare, NSVA: 0706-58 75 99

Jonas Holmkvist, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 35 49

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr