Hantverkargatan

Med start i november 2018 kommer ledningsarbeten att utföras av NSVA som sedan återställs av stadsmiljöavdelningen.

Hantverkargatans miljö skall lyftas med hjälp av ny beläggning på en del ställen, mer grönska och bättre belysning. Projektet omfattar Hantverkargatan från Kolonigatan till Föreningsgatan. 

Nyhet som löpande uppdateras med ny information om projektet på Hantverkargatan.

Illustration på Hantverkargatan

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Marie-Anne Johansson