Italiengatan

För att förbereda området vid Västerpark för vidare utveckling och nya bostäder kommer vi att bygga ut Italiengatan.

Den 16 maj påbörjar vi förberdelserna och sedan startar projektet efter sommarsemestrarna. Vi beräknar vara färdiga efter 7-8 månader. 

Projektet rör grönytan intill Norra Infartsgatan och Italiengatan. 

Det här gör vi:

  • Bygger ny gata och kopplar samman den med befintliga Italiengatan.
  • Bygger ut infrastrukturen och förbereder för ny bostadsbebyggelse. 

Så här påverkas du:

  • Det kan förekomma en del buller.
  • Byggtrafik kommer att köra in och ut från grönområdet.
  • Framkomligheten påverkas under etapp två, vid några tillfällen kommer det att vara svårt att köra in/ut på befintlig gata.

Kontakt

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad, telefon: 0418-47 36 44.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr