Landskrona station

Nu påbörjas etapp 3 av ombyggnaden av Landskrona station med utökad cykelparkering, nya sittplatser och förbättrad framkomlighet samt nya hållplatslägen för regionbussar

Ombyggnation av Landskrona station 

Utvecklad utemiljö
Under senare delen av 2017 samt under 2018 byggdes ankomstytor kring stationen om för förbättrad framkomlighet, trevliga vistelseytor och en större cykelparkering med olika cykelparkeringsalternativ. Väster om de nya stationsbyggnaderna skapades ett entrétorg med fler sittplatser och inslag av grönska.

Busshållplatser och gångtunnel
För bussarna planeras bättre möjligheter för ökad kapacitet och för att stanna till. Busstationerna ska få nya väderskydd och förbättrad tillgänglighet.

I framtiden planeras även en gångtunnel under spåren för att kunna erbjuda pendelparkering på östra sidan, vilket skulle avlasta fordonstrafiken på stationens västra sida.

Landskrona stad hoppas att resultatet kommer att vara till allmänhetens glädje och ber om överseende med de störningar som arbetet eventuellt kan medföra.

Etapp 1
Juni - augusti 2017

 

  • Tillfällig gata under byggtid
  • Tillfälliga och nya cykelparkeringar
  • Nya anslutningar till den västra perrongen
  • Delar av befintlig cykelparkering stängs av

Etapp 2
September 2017 - januari 2018

 

  • Ny stationsbyggnad med vänthall och kiosk

Etapp 3
Oktober 2018- juni 2019

  • Ombyggnad av ankomstytor:
    utökad cykelparkering, nya sittplatser och förbättrad framkomlighet. Nya hållplatslägen för regionbussar

Etapp 4
Ej tidsatt

 

  • Nya hållplatslägen för regionbussar
  • Öppning av gångtunnel under spåren

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.sePublicerat den av Nina Persson

Senast ändrad