Förlängning av Löpargatan

Med start september 2020 kommer staden att förlänga Löpargatan norrut mellan Kung Hans väg/Havsgatan mot Erikstorpsvägen. Syftet är att koppla ihop den nya stadsdelen Landsbyn med resten av norra Landskrona. År 2022 kommer gatan att trafikeras av kollektivtrafiken. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2021.

Korsning Löpargatan Kung Hans väg.jpg

Det här gör vi:

  • Anlägger ny väg och trottoar.

Så påverkas du:

  • Framkomligheten i korsningen mellan Kung Hans väg, Havsgatan och Löpargatan kommer att påverkas en del.

Har du några frågor, kontakta:

Josefin Wallentin, projektledare på Landskrona stad, 0418-47 36 86

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr