Örja södra

Nu förbereder vi marken på tomten mellan stationen och DSV, så kallad Örja 1:9 södra. Projektet beräknas färdigt vid hösten 2022.

För att förbereda tomten för nya etableringar har staden påbörjat arbetet med att till exempel uppdatera infrastrukturen. 

Det här gör vi:

 • Etapp 1, beräknas färdig under juni
  • Förbereder tomten med bland annat ny dagvattenledning, damm och dike.
 • Etapp 2, påbörjas i början av 2022, beräknas färdig hösten 2022.
  • Bygger ny gata med ny belysning i väst- östlig riktning.
  • Bygger om cirkulationsplatsen.
  • Bygger ny infrastruktur som till exempel nya VA-ledningar och fjärrvärme.

Så påverkas du:

 • Trafik till DSV leds om. 

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr