Ökad trafiksäkerhet vid Ringvägen

En ny gång och cykelväg har byggts mellan Hälsingborgsvägen och Pilåkersgatan.

Med en ny gång- och cykelväg blir det ännu bättre förutsättningar för exempelvis cykelpendling till och från stationen. I samband med byggnationen av gång- och cykelvägen skall även två gångpassager att anläggas. Detta innebär att barriären mellan områdena Pilåkern och Sandvången kan försvagas och att vi samtidigt gör det säkrare att korsa vägen. Byggnationen av gång- och cykelvägen påbörjas hösten 2018.

Ringvägen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av anette drivmo