Säkrare skolväg Västervångskolan

Nu bygger vi om vid Spelmansgården för att förbättra trafiksäkerheten för Västervångskolans elever.

Spelmansgården_VV_.jpg

För att öka trafiksäkerheten för de elever som åker kollektivt till skolan kommer vi att göra en rad insatser kring Spelmansgården.

Första delen av projektet startar under höstlovet, vecka 44, för att minimera påverkan. Hela projektet beräknas vara färdigt i början av 2022.

Vänligen var extra uppmärksam när du kör här under projektets gång!

Det här gör vi:

  • Bygger trottoar från busshållplatsen till skolan, längs med Spelmansgården.
  • Bygger övergångsställe på Spelmansgården i närheten av busshållplatsen.
  • Bygger gångbana vid sidan av parkeringen.
  • Tillför ny belysning.

Så påverkas du:

  • Framkomligheten påverkas i perioder. 
  • En del buller och damm.

Kontakt:

Goran Djuric, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 36 44

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr