Sofia Albertinas plats, Kungsgatan och Södra Långgatan

Det nya hotellet och bostadskomplexet på Stadskajen (tidigare Jönsaplan) är i det närmaste klart, med invigning av hotellet i början av oktober.

Arbetet med att färdigställa den nya platsen, Sofia Albertinas plats, är i full gång. Större delen kommer att ha fått sin nya stenbeläggning klar till hotellets invigning. Resterande del av platsen och Kungsgatan upp till Drottninggatan beräknas att vara klart i december 2018.
Södra Långgatan med ny gestaltning är i stort sett klar, det som återstår är kompletterande plantering av nya träd samt att anlägga en liten torgyta vid brofästet.
Parken vid Sofia Albertinas kyrka blir nästa etapp. Här planeras för nya rabatter, omdragna gångstråk och en ny lekplats, parkeringen längs Drottninggatan skall samtidigt byggas om och utvidgas. Dessa arbeten planeras till första halvåret 2019.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seKontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Birthe Bunke
Trafikingenjör
0418-47 35 91
birthe.bunke@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.sePublicerat den av Anette Drivmo

Senast ändrad