Strandbyn

Innan sommarledigheten planerar vi att driftsätta gatubelysningen i norra delen av Strandbyn.

Havsgatan

Innan sommarledigheten planerar vi att driftsätta gatubelysningen i norra delen av Strandbyn (kvarteret Sandkornet, kvarteret Sanddynen, kvarteret Sandbanken och kvarteret Morgondoppets norra sida).

Färdigställandet av markarbetena för Strandängsgatan, Brinkgatan och Sandbergsgatan kommer att ske under våren 2022.

Det här gör vi:

  • Stolpar och armaturer monteras upp där befintliga fundament finns idag

Så påverkas du:

  • Under arbetets gång kan stundvis framkomligheten påverkas något

Kontakt:

Projektledare Landskrona stad: Sandra Schultz, 0418-473551

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Stadsmiljöavdelningen  
Kontakta Stadsmiljöavdelningen

Tora Broberg
Stadsmiljöchef
0418-47 08 72
tora.broberg@landskrona.se

Charlotte Fajerson
Landskapsarkitekt
0418-47 06 58
charlotte.fajerson@landskrona.se

Fredrik Andreasson
Trafikplanerare
0418-47 32 48
fredrik.andreasson@landskrona.se

Sandra Schultz
Projektledare
0418-47 35 51
sandra.schultz@landskrona.se

Jonas Holmkvist
Projektledare
0418-47 35 49
jonas.holmkvist@landskrona.se

Goran Djuric
Projektledare
0418-47 36 44
goran.djuric@landskrona.se

Josefin Wallentin
Projektledare
0418-47 36 86
josefin.wallentin@landskrona.seSenast uppdaterad av Nina Persson Kerr