Upprustning av Cements lekplats

Med start i höst 2021 kommer Landskrona stad att rusta upp och bygga om lekplatsen på badplatsen Cement i Borstahusen.

Utrustningen på lekplatsen vid Cement ska uppdateras och utökas med start hösten 2021. Målet med ombyggnaden är att utöka ytan något för att få plats med mer utrustning för fler barn och skapa en tydligare koppling till platsen den ligger på. Det gör vi bland annat genom att addera utrustning med form, färg och känsla på tema hav, strand och hamn och tydliggöra lekplatsens placering. Projektet beräknas klart innan årsskiftet 2021/2022.

Det här gör vi:

  • Bygger om och förnyar lekplatsen
  • Flyttar lekplatsen något söderut 
  • Utökar befintligt lekplatsyta, vilket ger mer lekutrustning
  • Del av befintliga lekutrustning kommer återanvändas
  • Installerar ny belysning

Så här påverkas du:

  • Lekplatsen kommer vara stängd under ombyggnaden.
  • Begränsad framkomlighet på den grusade gång- och cykelvägen. Välj om möjligt annan väg.
  • Ökad trafik i form av byggtrafik.
  • Arbetet kan medföra buller.
  • Tillgängligheten till bostäder, angränsande fastigheter och parkeringsplatser kommer inte påverkas.

Kontakt: 

Sandra Schultz, projektledare, Landskrona stad: 0418-47 35 51

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr