Cyklist

Landskrona stad har som mål att cykeltrafiken ska öka i förhållande till biltrafiken. Ett mål som innebär ett mer hållbart trafiksystem.

Cykelöverfart

Cykeln är ett utmärkt transportmedel; ett billigt, hälsosamt och miljövänligt alternativ som passar många oavsett ålder.

En förutsättning för att fler ska välja cykeln framför bilen är att det ska vara enkelt att ta sig fram med cykeln och att det finns cykelvägar så att man känner sig säker och trygg i trafiken.

Nu är den nya cykelplanen för 2015 klar och jämfört med den tidigare innehåller den bland annat fler avsnitt om resvanor och olycksstatistik och om hur befintlig infrastruktur är uppbyggd. I den nya cykelplanen kan du också läsa om hur vi fortsätter att arbeta med att främja cyklandet i kommunen.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Trafikplanerare Fredrik Andreasson
Telefon 0418-47 32 48
Mejla Fredrik
fredrik.andreasson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo