Lokala trafikföreskrifter

Utöver de trafikregler som regleras i lagar och förordningar, finns särskilda trafikregler i form av Lokala Trafikföreskrifter. Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent, under delar av året eller endast tillfälligt i samband med vissa evenemang.

Har du frågor eller funderingar om trafikföreskrifterna är du välkommen att kontakta kundtjänsten.

Landskrona stads lokala trafikföreskrifter finns att söka i Transportstyrelsens databas RDT.

Totalt omfattas det gatunät som regleras av Landskrona stad av cirka 1 000 olika föreskrifter. Landskrona stad ansvarar även för gator och vägar i våra mindre orter och byar inom kommunengränsen.

Du hittar även föreskrifter från andra myndigheter i databasen, till exempel från Länsstyrelsen och Transportstyrelsen. I databasen finns just nu totalt cirka 1 700 olika föreskrifter som reglerar vår trafikmiljö i Landskrona stad.

Vill du veta vad som gäller på någon enskild gata kan du söka föreskrifterna här: RDT Transportstyrelsen

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST TEKNISKA AVDELNINGEN

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-17.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter, bad-
och idrottsanläggningar samt 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson