Säkra skolvägar

Säkrare skolvägar startade 1997 och ingår i vårt trafiksäkerhetsarbete, som pågår kontinuerligt i Landskrona stad. Genom att göra miljön runt skolorna mer trafiksäkra hoppas vi få fler föräldrar att låta sina barn gå och cykla till skolan. Därför arbetar vi hela tiden med att kartlägga barnens skolvägar.

Landskrona har under många år arbetat med trafiksäkerhet. Det blir allt vanligare att barn skjutsas till skolan av sina föräldrar, vilket medför att trafiksituationen utanför många skolor är besvärlig. Detta påverkar även barnens hälsa eftersom de är mindre fysiskt aktiva. Ju fler bilar som rör sig utanför skolorna, desto större risk finns det för att det ska ske en trafikolycka. Den här osäkerheten leder till att föräldrar vill köra sina barn till skolan, vilket innebär fler bilar vid skolområden. Detta leder till en negativ spiral och situationen förändras inte till det bättre.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson