Tåg, båt och buss

I Landskrona kan du ta dig runt med stadsbuss, regionbuss, tåg eller båt, både inom och utanför staden.

landskrona station

Skånetrafiken är trafikhuvudman för stadens kollektivtrafik, och Ventrafiken har hand om båttrafiken till Ven. Information om tidtabeller och linjer hittar ni på Skånetrafikens respektive Ventrafikens hemsidor.

Drift och underhåll av tågperronger samt tunneln på Landskrona station hanteras av Trafikverket. 

Tillgängliga busshållsplatser

Staden genomför årliga tillgänglighetsanpassningar för stadens busshållplatser. Under 2021 har hållplats Segergatan byggts om och kompletterats med två nya väderskydd. Efter ombyggnad används hållplatsen både av stadsbuss 2 och 4.

I samband med pågående stadsmiljöprojekt Carl XI:s väg byggs två nya hållplatser på Carl XI:s väg.

Under hösten tillgänglighetsanpassas hållplatser utmed Ringvägen till Landskrona station.

Vi tillgänglighetsanpassar busshållplatserna genom att:

  • Sätta kantsten som är anpassade till bussen så att barnvagnar, rullatorer och rullstolar kan rulla in och ut ur bussen.
  • Lägga taktila plattor på plattformen för bättre orientering för synsvaga.

Linjekarta stadsbussar Landskrona

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Skånetrafiken
Telefon 0771-77 77 77
Skånetrafikens hemsida

Ventrafiken
Telefon 0418-47 34 73
Ventrafikens hemsida

Trafikverket
Telefon 0771-92 19 21
Trafikverkets hemsida

Senast uppdaterad av Louise Jönsson