Tåg, båt och buss

I Landskrona kan du ta dig runt med stadsbuss, regionbuss, tåg eller båt, både inom och utanför staden. Skånetrafiken är trafikhuvudman för stadens kollektivtrafik, och Ventrafiken har hand om båttrafiken till Ven. Information om tidtabeller och linjer hittar ni på Skånetrafikens respektive Ventrafikens hemsidor.

landskrona station

För närvarande pågår en upprustning av stadens busshållplatser för att underlätta det kollektiva resandet för personer med nedsatt rörlighet eller någon typ av funktionsvariation.

I åtgärderna ingår en höjning av kantstöden för att bussen ska kunna ”niga” så att rollatorer, barnvagnar etc. enkelt kan rulla ombord. På hållplatserna läggs också ledstråk med taktila plattor (räfflade plattor och knopplattor) för att underlätta orienteringen för synsvaga.

På järnvägsstationerna utmed västkustbanan, Glumslöv, Häljarp och Landskrona, har perrongerna kompletterats med bättre:

  • belysning
  • fler bänkar
  • taktila ledstråk
  • tydligare skyltning
  • nya väderskydd.

Drift och underhåll av perronger hanteras av Trafikverket, telefon till TIC
0771-92 19 21.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Öppettider:

Vardag      05:00-01:00
Lör, Sön    06:00-02:00

Skånetrafiken
Telefon 0771-77 77 77
Skånetrafikens hemsida

Ventrafiken
Telefon 0418-47 34 73
Ventrafikens hemsida

Senast uppdaterad av André Rosengren