Tillgänglig utemiljö

Tillgänglighetsanpassat övergångsställe Fotograf: Annette Kronvall

Tillgänglighet förutsätter framkomlighet

I Landskrona stad pågår arbetet med att göra utemiljön tillgänglig för alla. I arbetet ingår åtgärder på busshållplatser, gångpassager, övergångsställen etc.

Mer om detta arbete kan du läsa i foldern:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson