Trafikplanering

Landskrona stad arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem, en mer tillgänglig trafikmiljö samt att öka förutsättningarna för en tryggare och säkrare trafikmiljö i gatusystemet.

Trafikprogrammet innehåller riktlinjer för utvecklingen av trafiken och trafiksystemet. Som ett komplement till riktlinjerna finns det som i trafikprogrammet kallas program. Riktlinjerna anger vad kommunen ska jobba med och programmen avser hur vi genomför arbetet. Varje plats och företeelse är unik och måste värderas utifrån sina speciella förutsättningar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Trafikplanerare Fredrik Andreasson
Telefon 0418-47 32 48
Mejla Fredrik
fredrik.andreasson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo