Uppställning av behållare för insamling av kläder

För uppställning av behållare för insamling av kläder eller liknande på allmän plats eller därmed jämförligt område i Landskrona stad behövs en av staden godkänd ansökan och därutöver ett av Polismyndigheten utfärdat tillstånd enligt ordningslagen.

Ansökan - blankett, information och villkor gällande uppställning av behållare för insamling av kläder finner du på vår e-serviceportal

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.

Digitala tjänster  
Digitala tjänster

Senast uppdaterad av Louise Jönsson