BRA i Landskrona

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA; bemötande, resultat och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, då vi vet att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Vår värdegrund BRA bidrar till att skapa arbetsglädje, lust att lära, stolthet, inflytande och utveckling. Vilket gör Landskrona till en BRA plats att bo på, verka i och besöka

B - Bemötande

Vi som arbetar i Landskrona stad har ett professionellt och respektfullt bemötande, gentemot våra kommuninvånare och övriga aktörer, men självklart också gentemot varandra i organisationen. Vi har en positiv inställning till vårt uppdrag där vårt arbetssätt präglas av helhetssyn för den kommunala verksamheten och där vi prioriterar kommuninvånarnas behov och intressen.

R - Resultat

Vårt arbete är målinriktat och resultatorienterat. Vi verkar för ett effektivt resursutnyttjande och tar aktivt ansvar för att utveckla vår verksamhet.

A - Ansvar

Vårt förhållningssätt och arbetssätt kännetecknas av ett tydligt ansvarstagande. Vi bidrar till att skapa goda arbetsplatser med engagemang och arbetsglädje. Vi tar ansvar för att vara goda förebilder för Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout