Enkla Jobb

Syftet med Enkla jobb är att ge fler människor chansen att etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen görs i samarbete med Arbetsförmedlingen i Landskrona.

En svensk organisation är idag ofta uppbyggd kring att var och en i organisationen utför ett brett antal arbetsuppgifter – arbetsuppgifter som i varierande grad kräver deras särskilda yrkeskompetens. När personalen inte hinner med brukar lösningen vara att rekrytera fler till samma yrkesroll. Men inom arbeten där det är brist på människor med rätt utbildning och kompetens innebär det problem.

Grundidén med Enkla jobb 
Genom att samla arbetsuppgifter som inte tvunget kräver särskild utbildning eller specalistkunskap och matcha dem med personer som inte har något arbete idag, så kan personal med nyckelkompetenser lättare hinna med de uppgifter som kräver deras utbildnng och kunskap. Ett enkelt jobb behöver inte vara enkelt att utföra, men ska vara enkelt att få.

Fördelar med Enkla jobb

  1. Trycket att hitta nyckelkompetenser minskar
  2. Personalens nöjdhet med sin arbetsbelastning och sina arbetsuppgifter ökar
  3. Fler av de som idag står utanför arbetsmarknaden får chans till jobb
  4. Det öppnas möjligheter att känna stolthet, ökad status och respekt i sin yrkesroll
  5. Fler yrkesroller innebär möjligheter för dem som vill utvecklas

Intresserad av att söka Enkla jobb?
Om du är arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen kan du ta kontakt med din handläggare för mer information. 

Arbetsgivare och intresserad av att veta mer om Enkla jobb?
Klicka här för mer information

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr