Kommun

Hur många bor i Landskrona? Vad ingår i budgeten för året? Vem är förvaltningschef för stadsbyggnadsförvaltningen? Hur ser bolagsordningen ut för Landskronahem? Här kan du hitta svar på dessa frågor och mer.

Här kan du ta del av befolkningsstatistik, läsa om hur man planerar att använda kommunens pengar och även uppföljning av det.

Du ser de olika förvaltningarna och deras ansvarsområden.

Du kan även läsa om de hel- och delägda bolagen inom Landskrona stad och se deras ägardirektiv och bolagsordning.

Här finns också författningsdokument som reglementen och delegationsordning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr