Skattesatser och hur pengarna fördelas

Boende i Landskrona betalar 20,24 per intjänad hundralapp. Inklusive regionskatten blir det 31,42 kronor.

Landskrona stads totala omsättning på ett år ligger runt 2,6 miljarder kronor.


Dessa fördelas på följande sätt:

 • Utbildning, förskola och grundskola 35,21 procent
 • Social omsorg, äldre och personer med funktionsnedsättning 29,48 procent
 • Utbildning, gymnasieskola 10,61 procent
 • Social omsorg vuxna, inklusive ekonomiskt bistånd 5,30 procent
 • Social omsorg barn och ungdomar 5,25 procent
 • Arbetsmarknad och sysselsättning 1,22 procent
 • Fritid- och kulturverksamhet 5,96 procent
 • Infrastruktur 5,75 procent
 • Administration och gemensamt 1,22 procent

Skattesatser i Landskrona

 • Kommunal skattesats 20,24 kronor
 • För Region Skåne 11,18 kronor
 • Totalt 31,42 kronor

Begravningsavgift

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i samtliga kommuner utom Stockholm och Tranås. Där kommunerna är huvudmän fastställs avgiften av kommunfullmäktige. Begravningsavgiften i Landskrona stad uppgår 2022 till 26,1 öre.

Kyrkoavgift

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift. Den varierar mellan församlingarna. Från och med inkomståret 2001 kan även andra trossamfund ta in sina medlemsavgifter via skattsedeln.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson