Landskrona stads organisation


Lättläst sida

Anställda inom Landskrona stads förvaltningar och bolag utför det politikerna beslutar. Vi säkerställer att det dagliga arbetet fungerar ute i verksamheterna, exempelvis skolor, äldreboenden, bibliotek och reningsverk.

Staden har nio förvaltningar och äger dessutom ett antal bolag; sex helägda och åtta delägda. Bolagen drivs självständigt och affärsmässigt men staden påverkar verksamheten genom sin ägarroll.

Stadsdirektören leder arbetet

Stadsdirektör Christian Alexandersson är stadens högste tjänsteman. Till sin hjälp har han biträdande stadsdirektör Stefan Johansson samt förvaltnings- och bolagschefer.

Så här ser stadsdirektören på Landskrona: 
"Det finns ingen annan stad, åtminstone i vår region, som har en så stark utvecklingspotential som Landskrona. Genom dess goda förutsättningar utvecklas Landskrona än mer. Stadens fysiska läge, mitt i ett starkt tillväxtområde och med en fungerande infrastruktur omkring innebär fantastiska möjligheter idag och för framtiden. Här finns en stark vilja till förändring och utveckling. Den utvecklingen vill jag bidra till genom mitt arbete i Landskrona stad."

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta förvaltningscheferna  
Kontakta förvaltningscheferna

Stadsdirektör
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Biträdande stadsdirektör
Ola Nyberg
0418-47 00 20
ola.nyberg@landskrona.se

Förvaltningschefer:

Stadsledningsförvaltningen
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Teknik- och fritidsförvaltningen
Almir Hodzic
0418-47 35 22
almir.hodzic@landskrona.se

Utbildningsförvaltningen
Carina Leffler
0418-47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Kulturförvaltningen
Christian Dahl
0418-47 30 69
christian.dahl@landskrona.se

Miljöförvaltningen
Jörgen Hanak
0418-47 06 02
jorgen.hanak@landskrona.se

Omsorgsförvaltningen
Christin Jonsson
0418-47 04 30
christin.jonsson@landskrona.se

Samhällskydd- och trygghetsförvaltningen
Eva Lövbom
0418-47 07 20
eva.lovbom@landskrona.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Nilsson
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Individ- och familjeförvaltningen
Annette Lindberg Mohlin
0418-47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Publicerat den av Maria Olsson

Senast ändrad