Kommunala bolag

Landskrona stad har två helägda bolag där Landskrona Stadshus AB är det största. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Landskrona stads hel- och delägda bolag

Landskrona Stadshus AB (100%)
Bolaget utgör den sammanhållna funktionen för att utöva ägarrollen för Landskrona stads verksamheter i bolagsform genom att förenkla, tydliggöra och stärka styrningen av dotterbolagen.

 • Bolagsordförande: Börje Andersson
 • VD: Christian Alexandersson

Tillväxt Landskrona AB (100%)
Bolaget har som uppdrag att matcha arbetslösa med näringslivets behov av särskilda kompetenser.

 • Bolagsordförande: Mats Ekeroth (Alfdex AB)
 • VD: Pernilla Anderberg
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (17%)

Bolaget ägs av Helsingborgs, Landskronas, Båstads, Svalövs och Åstorps kommuner och ansvarar för kommunernas VA-verksamheter.

 • Bolagsordförande: Magnus Jälminger, Helsingborgs stad
 • VD: Ulf Thysell, telefon 010-490 97 77

NSVA

AB Sydvatten (4%)

Sydvatten

Kommunassurans Syd AB (3%)

Kommunassurans Syd

Landskrona Stadshus ABs
hel- och delägda dotterbolag

AB Landskronahem (100%)
Bolaget är det största bostadsföretaget inom Landskrona stad. Bolaget äger och förvaltar cirka 3000 lägenheter - de flesta i centralorten men också i Glumslöv och Asmundtorp.  

 • Bolagsordförande: Kenneth Håkansson
 • vd Mikael Forsberg, telefon 0418-569 00

Landskronahem

LFAB (Landskrona Fastighetsförvaltning AB)
LFAB förvaltar och driftar majoriteten av Landskrona stads fastigheter. Fastighetsbeståndet består av skolor, omsorgslokaler, kulturfastigheter och kontorsfastigheter.

 • Bolagsordförande: Kenneth Håkansson
 • vd Mikael Forsberg tel 0418-56900 

Landskrona Energi AB (100%)
Landskrona Energi AB levererar el, fjärrvärme och stadsnät till privat- och företagskunder i hela Landskrona. Sedan hösten 2012 produceras även fjärrvärme och el genom kraftvärmeverket Energiknuten via Landskrona Kraft AB.

Landskrona Energi verkar för stadens miljö och satsar på klimatvänlig energiförsörjning för framtiden.

 • Bolagsordförande: Björn O Persson
 • VD: Johan Holmstedt, telefon 0418-47 08 50

Landskrona stugby och camping AB (100%)
Utmed Öresundskusten ligger Borstahusens semesterby med stugor i en vacker och lummig parkmiljö. Huvuddelen av stugorna är om- eller nybyggda de senaste åren. Borstahusens semesterby är Sveriges första Svanenmärkta stugby.

 • Bolagsordförande: Bo Lundgren (L)
 • VD: Marie-Louise Svensson

Landskrona stugby & camping

Hilleshögs Företagspark AB (100%)
En modern företagspark i Norra Borstahusen som passar 2000-talets kunskapsintensiva tjänsteföretag.

 • Bolagsordförande: Börje Andersson
 • VD: Christian Alexandersson


Rederiaktiebolaget Ventrafiken (100%)

Bolaget bedriver färjetrafik mellan Landskrona och Ven, som det enda rederiet, året om. Trafiken utförs på uppdrag av Landskrona stad och Region Skåne samt på kommersiell basis.

 • Bolagsordförande: Anders L Persson (M)
 • VD: Linus Olsson, telefon 0418-47 09 00

Rederi AB Ventrafiken

Landskrona Stadsutveckling AB (95%)

Landskrona Stadsutveckling AB har skapats för att tillsammans med kommun och fastighetsägare ta tillvara på samt utveckla staden möjligheter. Målen för bolaget bygger på ett nära samarbete tillsammans med fastighetsägare, stadens myndigheter och landets statliga verk.

 • Bolagsordförande: Kenneth Håkansson
 • VD: Hampus Trellid

Landskrona Stadsutveckling AB

Landskrona Svalövs Renhållnings AB (75%)

I Landskrona och Svalöv är det LSR som håller i insamling, transport och behandling av soporna från alla hushåll, industrier och verksamheter. Bolaget är kommunalägd av Landskrona stad och Svalövs kommun.

 • Bolagsordförande: Mikael Fahlcrantz (MP)
 • VD: Robert Svensson

LSR

Landskrona Hamn AB (50%)

Bolaget ägs till 50% av Landskrona stad och till 50% av Yara AB. Bolagets verksamhet består av att driva hamn- och terminalverksamhet, vilket innebär lossning och lastning av fartyg, lagring och hantering i egna byggnader och anläggningar, samt att förvalta inseglingsränna och kajanläggningar inom bolagets arrendeområde i hamnen.

 • Bolagsordförande: Christian Roslander (L)
 • VD: Mats Larsson, telefon 0418-47 05 03

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Publicerat den av Maria Olsson

Senast ändrad