Förvaltningar

Landskrona stads uppgift är att ta hand om människorna som lever och arbetar i den och deras gemensamma intressen.

Stadsvapnet

Det finns uppgifter som en kommun enligt lag är skyldig att sköta och uppgifter som är frivilliga. Obligatoriska verksamheter är till exempel skola och räddningstjänst, medan verksamheter inom fritid och kultur är sådana som en kommun frivilligt kan ta på sig.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta förvaltningscheferna  
Kontakta förvaltningscheferna

Stadsdirektör
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Biträdande stadsdirektör
Ola Nyberg
0418-47 00 20
ola.nyberg@landskrona.se

Förvaltningschefer:

Stadsledningsförvaltningen
Christian Alexandersson
0702-53 83 00
christian.alexandersson@landskrona.se

Teknik- och fritidsförvaltningen
Almir Hodzic
0418-47 35 22
almir.hodzic@landskrona.se

Utbildningsförvaltningen
Carina Leffler
0418-47 41 01
carina.leffler@landskrona.se

Kulturförvaltningen
Christian Dahl
0418-47 30 69
christian.dahl@landskrona.se

Miljöförvaltningen
Jörgen Hanak
0418-47 06 02
jorgen.hanak@landskrona.se

Omsorgsförvaltningen
Christin Jonsson
0418-47 04 30
christin.jonsson@landskrona.se

Samhällskydd- och trygghetsförvaltningen
Eva Lövbom
0418-47 07 20
eva.lovbom@landskrona.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Johan Nilsson
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Individ- och familjeförvaltningen
Annette Lindberg Mohlin
0418-47 38 28
annette.lindbergmohlin@landskrona.se

Publicerat den av Maria Olsson

Senast ändrad