Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen organiserar och utför det arbete som ligger under Kulturnämndens ansvarsområden. Organisationen är uppdelad i fyra olika avdelningar: Bibliotek, Lära, Uppleva samt Stab & Utveckling.

Bibliotek (Demokrati & samhälle)

Avdelningen för biblioteksverksamhet ansvarar dels för Landskrona stadsbibliotek, dels för de tre filialbiblioteken i Glumslöv, Häljarp och på Ven.

Stadsbiblioteket är basenhet för verksamheten, likaså för medie- och referensbeståndet. Biblioteken hanterar i första hand utlånings- och informationsservice till kommunens medborgare, men har även program- och utställningsverksamhet.

Avdelningen ansvarar även för civilsamhällesfrågor.

Avdeningen Lära

Avdelningen består av Landskrona museum och Konsthall, Kulturskolan, Landskrona Foto samt Rothoffs museikoloni.

Landskrona museum är ett av landets största stadsmuseer med ett stort utbud av fasta och tillfälliga utställningar. Avdelningen ansvarar för vård av museets samlingar, utställningsverksamhet på Landskrona museum och Landskrona konsthall, arkiv, kulturmiljövård, museipedagogisk verksamhet, Rothoffska museikolonin och programverksamhet.

Kulturskolan erbjuder verksamhet för barn från 3 år upp till vuxna. De undervisar i olika musikinstrument, dans, bild och form, teater, cirkus/gyckleri, film m.m. 

Landskrona Foto är samlingsnamnet för ett centrum för den fotografiska bilden som spänner över områden som utställningar, evenemang, fotohistoria, fotoboken, residensverksamhet och samlingar. Den internationellt erkända Landskrona Foto Festival hålls vartannat år.

Avdelningen Uppleva

Avdelningen består av Landskrona teater, Tycho Brahe-museet, evenemang samt teknik och värdskap.

Landskrona teater är ensam i staden om att erbjuda en högkvalitativ inomhusscen med professionell nivå på ljud och ljus, samt på tekniker och värdskap. Olika samarbetsparters, som Landskrona Musik & Teater och Musik i Syd hyr in sig med scenkonstföreställningar och konserter. Teatern kan även hyras för konferenser och specialkomponerade program. 

Tycho Brahe-museet verkar för att sprida kunskap om Tycho Brahes tid på Ven och skapa intresse för hans livsverk. Detta görs genom utställningar, evenemang och en bred pedagogisk verksamhet för allmänhet och skolor.

Avdelningen ansvarar även för evenemang som Trädgårdsgillet, Valborg, Kulturnatten och Kulturminglet samt för verksamhetsövergripande samordning av teknik och värdskap. 

Stab & utveckling

Avdelningen Stab & Utveckling arbetar till stor del med administrativa stödprocesser med fokus på verksamhetsutveckling. Avdelningen har även ansvar för extern- och intern kommunikation samt föreningsstöd. 

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta kulturförvaltningen  
Kontakta kulturförvaltningen

Förvaltningschef
Christian Dahl
0418-47 30 69
christian.dahl@landskrona.se

Avdelningschef Uppleva
Sverker Haraldsson
0418-470271
sverker.haraldsson@landskrona.se

Chef Stab och utveckling
Marija Filipovic
0418-47 05 78
marija.filipovic@landskrona.se

Chef Kulturskolan
Björn Larsson
0418-47 45 41
bjorn.larsson@landskrona.se

Avdelningschef Lära
Johan Dahlén
johan.dahlen@landskrona.se


Senast uppdaterad av Caroline Larsson