Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har under miljönämnden myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som omfattar hälsoskydd, miljöskydd, kemikaliekontroll, naturvård, och livsmedelstillsyn. Miljöförvaltningen driver även miljöövervakning i luft och vatten.

Strandängar med kor på bete

Miljöförvaltningens verksamhet styrs av flera lagar som bl a miljöbalken och livsmedelslagen. Arbetet styrs dessutom av reglemente, delegationsordning och verksamhetsplan. Miljöförvaltningens uppdrag är att genomföra det som miljönämnden är ålagd att göra.

Organisation

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rainer Weich