Personal Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen är uppdelad i Strategi och service, Hälsoskyddssektionen och Miljöskyddssektionen. Här nedanför ser du vem som ingår i respektive grupp, samt vilka frågor de olika personerna på förvaltningen i huvudsak arbetar med. Är du osäker på vem du ska kontakta kan du alltid ta kontakt med vår expedition på epost miljo@landskrona.se eller på telefon 0418-47 06 00.


Strategi och service

Jörgen Hanak, miljöchef
Övergripande ansvar för verksamheten.
jorgen.hanak@landskrona.se
0418-47 06 02

Susan Joppien, assistent
Expedition, registrator, arkivering, fakturering, posthantering m.m.
susan.joppien@landskrona.se
0418-47 06 00

Cathrin Ansgarius, administratör
Expedition, registrator, arkivering, personalfrågor, nämndsadministration, posthantering m.m.
cathrin.ansgarius@landskrona.se
0418-47 06 01

Eva Larsson, controller, förvaltningsekonom, nämndsekreterare, systemförvaltare
eva.m.larsson@landskrona.se 

Robert Andersson, vattenstrateg
robert.andersson@landskrona.se
0418-47 36 05

Rainer Weich, miljöstrateg
Miljöledning, miljöpolicy, miljömål, stöd för internt miljöarbete i kommunen m.m.
rainer.weich@landskrona.se
0418-47 06 14

Evelina Weich, miljöstrateg (tjänsteledig)
Klimat- och övergripande miljöarbete
evelina.weich@landskrona.se
0418-47 06 83

Adam Bahr, miljöstrateg och kommunekolog
Naturvård, miljöövervakning, naturinformation, Saxån-Braån, Öresund, Råån, miljöstrategiskt arbete, klimatfrågor m.m.
adam.bahr@landskrona.se
0418-47 05 99

Laurent Serrure, miljöstrateg
laurent.serrure@landskrona.se
0418-473197


Hälsoskyddssektionen

Anneli Marklund, sektionschef
anneli.marklund@landskrona.se
0418-47 06 71

Ronja Nelson, miljöinspektör
tillsyn enligt livsmedelslagen
ronja.nelson@landskrona.se
0418-47 38 96

Victoria Karlstedt miljöinspektör
miljöövervakning, tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande skolor, vårdlokaler, tillfälliga boenden, buller, radon, eldning och vedeldning.
victoria.karlstedt@landskrona.se
0418-47 05 97

Maria Morand, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
maria.morand@landskrona.se
0418-47 36 21

Bita Faraji, miljöinspektör
Tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder och vårdlokaler.
bita.faraji@landskrona.se
0418-47 06 08

Björn Jensen, miljöinspektör
Tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler gällande bostäder.
bjorn.jensen@landskrona.se
0418-47 06 21

Sabina Ekström, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
sabina.ekstrom@landskrona.se
0418-47 06 33

Heidi Stark, miljöinspektör
Tillsyn enligt livsmedelslagen, dricksvatten.
heidi.stark@landskrona.se
0418-47 36 92

Maria Gatzoura, miljöinspektör
tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler.
meri.gatzouras@landskrona.se
0418-47 35 98

Sofia Marklund, miljöinspektör
tillsyn enligt miljöbalkens hälsoskyddsregler
sofia.marklund@landskrona.se

Miljöskyddssektionen

Sandra Danielsson, tf sektionschef
sandra.danielsson@landskrona.se
0418-47 36 51

Christina Mauritzson, miljöinspektör, lantbrukstillsyn
christina.mauritzson@landskrona.se
0418-47 06 12

Martin Lindahl, miljöinspektör, energi- och klimatrådgivare
Miljötillsyn på bilverkstäder, bensinstationer, fordonstvättar och industrier inom metallbearbetning samt handläggare av ärenden om värmepumpar och köldmedier. Kommunens energi- och klimatrådgivare med rådgivning för privatpersoner, organisationer, föreningar och företag
martin.lindahl@landskrona.se
0418-47 37 49

Lovisa Lundgren, miljöinspektör
Handläggare av ärenden om förorenade områden (inklusive PCB), avfall och kemisk bekämpning.Miljötillsyn på skjutbanor, golfbanor, lantbruk, bensinstationer och små avlopp.
lovisa.lundgren@landskrona.se
0418-47 36 04

Lina Nordlander, miljöinspektör
Förorenade områden och avfall
lina.nordlander@landskrona.se
0418-47 06 04

Rebecca Fabris, miljöinspektör, enskilda avlopp, miljöskydd
rebecca.fabris@landskrona.se
0418-47 06 81

Patrik Larsson, miljöinspektör
Milljötillsyn på industrier
patrik.larsson@landskrona.se
0418-47 06 05

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Josefine Skantz