Omsorgsförvaltningen

Äldre damer i samspråk

Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad.

Vår vision är att skapa ett gott liv med vård och omsorg. För att åstadkomma detta ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi anser att en positiv framtidsbild och att vara aktiv berikar livet och vi utgår från att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med vänner.

Dessutom vill vi se till varje människas individuella behov av trygghet och vi vill underlätta för närstående att efter vilja och förmåga vara delaktiga och känna engagemang.

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Anna Söderquist