Omsorgsförvaltningen

Äldre damer i samspråk

Omsorgsförvaltningen ger äldre och personer med fysiska och psykiska funktionshinder service och omvårdnad.

Vår vision är att skapa ett gott liv med vård och omsorg. För att åstadkomma detta ser vi möjligheterna att ta vara på det friska och tror på varje människas vilja att ta ansvar för sitt liv. Vi anser att en positiv framtidsbild och att vara aktiv berikar livet och vi utgår från att alla vill bo i egen bostad, vara delaktiga i samhällslivet och bibehålla banden med vänner.

Dessutom vill vi se till varje människas individuella behov av trygghet och vi vill underlätta för närstående att efter vilja och förmåga vara delaktiga och känna engagemang.

Organisationsskiss

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta omsorgsförvaltningen  
Kontakta omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef
Håkan Strömberg
0418-47 49 94
hakan.stromberg@landskrona.se

Områdeschef Område Stöd och Service
Michael Mårtensson
0418 - 47 03 19
michael.martensson@landskrona.se

Områdeschef Område Boende och Hälsa samt Hemvård
Eva-Lotta Nydahl
0418 - 47 03 35
eva-lotta.nydahl@landskrona.se

Avdelningschef, uppdragsavdelningen
Senija Fehratovic
0418-47 09 99
senija.fehratovic@landskrona.se

Ekonomichef
Johan Collijn
0418-47 38 37
johan.collijn@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anna Söderquist