Med stadsrättigheter från år 1413

Landskrona fick stadsrättigheter 1413 och har sedan dess varit en viktig sjöfarts-och handelsstad i Öresunds centrum, med växlande levnadsvillkor och framgångsperioder.

Unionskungen Erik av Pommern hade sedan 1410 haft en gård i Södra Säby, platsen som skulle bli Landskrona, och redan samma år hade han där stiftat ett kloster. Gården och klostret var viktiga grunder för stadsbildningen. Erik kröntes till unionskonung 1397, men drottning Margarethe hade, till sin död 1412, stort inflytande över de beslut som fattades. Detta gäller säkerligen även tillkomsten av Landskrona. 

Stad i kampen mot Hansan

När Landskrona 20 mars 1413 får sina stadsprivilegier får detta ses som en avslutande myndighetsförklaring. Målet var att skapa en köpmannastad som med hjälp av engelska och nederländska köpmän skulle bli ett effektivt vapen i den handelspolitiska kampen med Hansan.

Men allt gick inte som planerat. Hansan blev istället en dominerande faktor på staden och dess karaktär och Landskrona fick en internationell prägel. Men det gick också så illa att Hansan i avsikt att förstöra den hårda kontrollen av varuflödet i Öresund brände ner Landskrona år 1428.

Peder Skram bygger Citadellet

Den danske kungen Christian III gav 1549 länsmannen Peder Skram i uppdrag att befästa Landskrona med ett slott. Uppförandet tog drygt tio år och fästningen Citadellet är än idag ett av Landskronas mest kända landmärken.

färglagt kopparstick som visar sjöslaget 1658 i Öresund. Finns på Landskrona museum.Landskrona kom sedan att spela en stor roll i de dansk-svenska krigen. Efter freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt och Landskrona utsågs till Skånes huvudstad. Bilden ovan är ett färglagt kopparstick som visar sjöslaget 1658 i Öresund. Finns på Landskrona museum.

En modern stad växer fram

Citadellet gav under flera århundraden staden karaktär av ett militärt centrum.
Därefter kom en tid då industrin dominerade. Justus Tranchell var 1800-talets främste industribyggare i Landskrona, där han fick epitetet ”Sveriges sockerkung”. Hans sockerindustri blev nyckeln till stadens snabba utveckling.

Dominerande näringsgrenar blev sedan varvsindustrin, mekaniska verkstäder och konfektionstillverkning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Mer om Landskronas historia  
Mer om Landskronas historia

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr