Befolkningsstatistik

Landskrona fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat 22 år i rad. Den 31 december 2020 hade Landskrona 46 305 invånare. Sedan år 1999 har kommunen ökat sin befolkning med  9 101 personer. Vid årsskiftet 2019/2020 hade Landskrona 46 090 invånare, vilket har inneburit att kommunens befolkning under 2020 ökade med 215 personer.

Befolkning 1950-2020.png

Ökningen beror både på att det var fler som flyttade hit (2 872) än flyttade härifrån (2 772), ett positivt födelseöverskott (födda minus döda) på 69 personer samt justeringar gjorda av SCB.

 

Pendling och arbete

En god förklaring till Landskronas befolkningsökning är stadens geografiska läge i en växande region med goda pendlingsmöjligheter. Pendlingsstatistiken från år 2018 visar att det fortfarande är fler som pendlar ut från Landskrona för arbetet än som pendlar in nämligen 9 523 personer respektive 6 790 personer. De goda kommunikationerna är av stor vikt för den regionala arbetsmarknaden vilket pendlingsstatistiken visar.
År 2017 var det 10 096 personer i åldern 16-74 år som både bor och arbetar i Landskrona. 

Befolkningsprognos för Landskrona stad 2021-2030

Antalet invånare beräknas fortsätta att öka. Landskrona stads befolkningsprognos baseras på stadens byggprognos. Landskrona stads befolkningsprognos för 2021-2030 hittar du här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Fråga om statistik  
Fråga om statistik

Tim Andersson Ljung
0418-47 00 84
tim.andersson.ljung@landskrona.se

Senast uppdaterad av Tim Andersson