Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Sverige har erkända, nationella minoritetsspråk som enligt lag ger dig med annat modersmål än svenska rätt att få viktig samhällsinformation på ditt modersmål. Språk med speciellt skydd är: finska, samiska, meänkieli, romska (romani chib), jiddisch och svenskt teckenspråk.

Nationella minoritetsspråk i olika delar av Sverige

I Sverige finns områden där medborgare har stärkta rättigheter att använda finska, meänkieli och samiska i muntlig och skriftlig kontakt med myndigheter. Dessa förvaltningsområden finns främst norr om Skåne.

Romani chib och jiddisch är dock nationella minoritetsspråk som inte är knutna till specifika, geografiska platser i Sverige. Det gäller naturligtvis också svenskt teckenspråk.

Översättningar och tolk på begäran

Om du har behov av tolk eller översättning till ett skyddat språk så ska du vända dig till oss på kommunen, så hjälper vi dig i din begäran. Det kan till exempel gälla en blankett, e-tjänst eller annan central samhällsinformation.

Du når Landskrona stads kontaktcenter på telefonnummer: 0418-47 00 00. 

 

Relaterade länkar

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout