Landskrona stads handlingsplan för nationella minoriteter

Kommunfullmäktige i Landskrona stad beslutar om handlingsplanen för stadens arbete med nationella minoriteter och har gett i uppdrag till samtliga nämnder och förvaltningar att värna om dem.

Individ- och familjenämnden har en samordnande roll för Landskrona stads arbete med nationella minoriteter och följer upp arbetet i stadens nämnder och förvaltningar, och reviderar handlingsplanen vid behov. Det är också individ- och familjenämnden som årligen sammanställer och redovisar arbetet för Kommunstyrelsen.

Landskrona stads handlingsplan fokuserar på områdena:

  • Samråd
  • Information och myndighetsbemötande
  • Främjande och synliggörande 

Mer information

Landskrona stads handlingsplan för nationella minoriteter >

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout