Skolans fysiska lärmiljö

Landskrona stad har avsatt drygt 100 miljoner kronor för satsningar på kommunens skolor och förskolors fysiska miljöer i enlighet med Fullmäktigeplanen 2016-2018.

2016 inledde Lunds universitet ett forskningsprojekt om fysiska miljöer och akustik. Landskrona har sedan starten deltagit i forskningsprojektet och resultatet har bidragit till de satsningar som nu görs i bl.a. Häljarp.

De 55 miljonerna man investerar i Häljarp går till bland annat en ny förskola, renovering av Tallskolan, tillbyggnad av Skolvillorna som blir permanenta och Emiliaskolan som blir en skola för årskurs F-3.

Genom att optimera och nyttja förutsättningarna vad gäller ljus och ljud skapas en ännu bättre lärmiljö i stadens förskolor och skolor. Exempel på detta är att personalen kommer att få utbildning i hur de bäst använder sin röst. Man har även haft akustiken i fokus vid materialval.

Stora satsningar på kommunens skolor

Första steget i det övergripande projektet med att satsa på den fysiska lärmiljön var att gymnasieskolan flyttade in till stadskärnan. Till sommaren flyttar även vuxenutbildningen in i stadens centrum och efter Häljarp fortsätter satsningen på fler skolor och förskolor. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout