Landskrona vägval

Landskrona stad arbetar sedan 2010 efter en tydlig strategi baserad på det politiska inriktningsdokumentet Landskrona Vägval. Vägvalet tar sitt avstamp i ett antal konstaterade utmaningar och ger en inriktning till hur dessa ska angripas genom att peka ut ett antal prioriterade områden som spänner över hela Landskrona stads uppdrag.

Sedan 2010 har Landskrona arbetat efter en tydlig strategi baserat på det politiska inriktningsdokumentet Landskrona Vägval. I det politiskt beslutade programmet har man konstaterat fem prioriterade områden. Tillväxt, skola, leva och bo, hållbart samhälle och Landskronaborna i fokus. Den tydliga linjen har varit framgångsrik och skapat kraft som resulterat i en positiv utveckling på många områden.

I november 2020 fattade politikerna i Landskrona beslut om Vägval 2020. Dokumentet tar avstamp i de utmaningar som Landskrona stad och andra kommuner i Sverige står inför när förutsättningarna för välfärden förändras. I framtiden kommer vår befolkning bli äldre och behoven av välfärd att öka.
Vår gemensamma utmaning de kommande åren är att hitta lösningar för att skapa en hållbar välfärd. Det kommer kräva mer samarbete, innovativa lösningar och nytänkande.


För att du som invånare ska få inblick i bredden i uppdraget har vi lyft fram ett antal exempel som visar på hur vi hittar nya arbetssätt och tänker annorlunda för att skapa värde för pengarna, utvecklar Landskrona till en attraktiv plats där man vill vara och tar ansvar för framtiden.
Här kan du se exempel på hur vi förändrar vårt arbetssätt för att det ska bli ännu bättre för våra invånare.

Våra ambitioner kvarstår. Konstaterade prioriterade områden i Vägval 2020 är Hållbar välfärd, tillväxt, trygghet, klimat och folkhälsa. Till dessa mål finns en tydlig strategi och handlingsplan för hur samtliga förvaltningar inom Landskrona stad ska arbeta de kommande åren. I samband med nämndrapporter och årsbokslut kan du se hur Landskrona presterar inom olika målområden kopplat till stadens övergripande ambitioner.
Vill du veta mer om våra kommande stadsutvecklingsprojekt som bidrar till ökad tillväxt så kan du läsa mer här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout