Formulär för felanmälan

Här kan du anmäla fel som rör kommunens gator, parker, hamnar eller anläggningar. Exempelvis klotter, lekplatser, motionsspår, stränder, gatubelysning mer mera. Är det ett akut ärende mellan 15.30-07.00 eller på helger så ringer du akutjouren på 0418-47 39 95. OBS! Vatten och avlopp hänvisas till NSVA, el och fjärrvärme hänvisas till Landskrona energi. För information om hur Landskrona stad behandlar personuppgifter se länk nedan.

Lämna synpunkt  
Lämna synpunkt

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr