Visselblåsare

Landskrona stad har en visselblåsarfunktion (tipsfunktion) som kan användas av anställda på kommunen och kommunala bolag och av den som har ett uppdrag för någon förvaltning eller kommunägt bolag. Funktionen kan även kallas för whistleblower, visselblåsare eller whistleblowerfunktion.

Tjänsten är ett sätt att anonymt kunna anmäla allvarliga oegentligheter begångna av personer i ledande ställning eller i nyckelposition inom stadens organisation.

Visselblåsare är ett komplement till ordinarie rutin, där misstanke om intern brottslighet i första hand ska meddelas till närmaste chef.

Klicka för att hitta mer information och möjlighet att göra din anmälan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr