Kommunstyrelsen

OrdförandeklubbaKommunstyrelsen leder förvaltningarnas arbete och har uppsikt över det politiska arbetet som sker i nämnderna. Kommunstyrelsen har också uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag som kommunen är hel- eller delägare av och i kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Kommunstyrelsen, som består av tretton ledamöter och tio ersättare från olika politiska partier, väljs vart fjärde (4:e) år efter det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits.

En viktig del av kommunstyrelsens arbete är att följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen bereder alla de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i och ansvarar även för att kommunfullmäktiges beslut blir verkställda.

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott och ett personalutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen.

Här kan du hitta kommunstyrelsens reglemente

Här hittar du alla ledamöter i kommunstyrelsen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta nämndsekreterarna  
Kontakta nämndsekreterarna

Kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens arbetsutskott
Boel Kvist
0418-47 00 81
boel.kvist@landskrona.se

Kommunstyrelsens personalutskott
Josefine Skantz
0418-47 34 05
josefine.skantz@landskrona.se

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg