Val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige

Den 11 september 2022 är det val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige.

Valnämnden i Landskrona är lokal valmyndighet

Valnämnden i Landskrona är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, ser till att det finns vallokaler i staden och har hela ansvaret för förtidsröstningen vid allmänna val.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna, dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Även vid en kommunal folkomröstning är det valnämnden som ansvarar för att genomföra omröstningen.

Landskrona stad svarar för kostnaderna för röstmottagare och vallokaler.

Arbeta som röstmottagare

Du som vill arbeta som röstmottagare (tidigare kallat valförrättare) kan anmäla ditt intresse.

Valnämndens kanslis rekryteringssida för röstmottagare i Landskrona stad

Regional valmyndighet

Länsstyrelsen i Skåne län är regional valmyndighet. Den regionala valmyndigheten beslutar om valdistriktsindelningar och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Central valmyndighet

Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för val i Sverige. Valmyndigheten tar fram röstlängder och röstkort, fördelar mandaten (platserna) i riksdagen mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Matilda Wennberg