Då man behöver hjälp att rösta

Ibland finns det inte möjlighet att ta sig till röstningslokal. Då kan man rösta via bud eller kommunens ambulerande röstmottagning.

Exempel på när man kan behöva hjälp att rösta är:

  • Vid sjukdom
  • Vid funktionsnedsättning
  • Vid hög ålder
  • Om du är intagen på häkte eller kriminalanstalt
  • Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje

Hjälp av en vän eller anhörig - rösta via bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till din vallokal eller till en förtidsröstningslokal. Den som är bud, måste vara över 18 år och ha giltig ID-handling.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen.

De som kan agera bud åt dig är:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Boka en ambulerande röstmottagare

Om du inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan du rösta via kommunens ambulerande röstmottagning.

Efter att du kontaktat valnämnden i Landskrona stad via telefon eller mejl för att boka upphämtning av din röst, kommer två ambulerande röstmottagare hem till dig eller annan plats där du befinner dig. Det är alltid två röstmottagare som tar emot din röst.

Kontakta valnämnden på valnamnden@landskrona.se för att boka ambulerande röstmottagare eller ring på telefonnummer 0418-47 34 04.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Boka röstmottagare  
Boka röstmottagare

Mejl: valnamnden@landskrona.se

Telefon: 0418-47 34 04

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout