Hjälp att rösta i allmänna val

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen eller röstningslokalen om du behöver det. Ibland finns det inte möjlighet att ta sig till röstningslokal. Då kan du rösta via bud eller kommunens ambulerande röstmottagning.

Hjälp att rösta i val- eller röstningslokal

Alla ställen för röstmottagning ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Om du ändå inte kan ta dig in i en lokal för röstmottagning, kan röstmottagarna hämta upp rösten utanför lokalen.

Du som inte själv kan göra i ordning din röst, det vill säga stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller sätta kryss för en kandidat, kan få hjälp med detta.

Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Du kan också be någon av röstmottagarna om hjälp. Röstmottagarna har tystnadsplikt, det vill säga att de inte får berätta för någon vad du har röstat på.

Läs mer om hjälp vid röstning i lokal på Valmyndighetens hemsida.

Hjälp att rösta hemifrån

Ibland finns det inte möjlighet att ta sig till röstningslokal. Då kan man rösta via bud eller kommunens ambulerande röstmottagning.

Exempel på när man kan behöva hjälp att rösta är:

 • Vid sjukdom
 • Vid funktionsnedsättning
 • Vid hög ålder
 • Om du är intagen på häkte eller kriminalanstalt
 • Om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje

Hjälp av en vän eller anhörig - rösta via bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till din vallokal eller till en förtidsröstningslokal. Den som är bud, måste vara över 18 år och ha giltig ID-handling.

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Från och med den 18 augusti kan du:

 • Hämta materialet på Kontaktcenter i Landskrona stadshus
 • Har du svårt att ta dig dit kan du kontakta valnämndens kansli på valnamnden@landskrona.se eller ringa 0418-47 34 05. Alternativt ring Valmyndigheten på 020-825 825. Då skickas materialet hem till dig.

De som kan agera bud åt dig är:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Dessutom måste ett extra vittne finnas med, som intygar att den röstande själv lagt valsedlarna i valkuverten.

Läs mer om att rösta med bud på Valmyndighetens hemsida.

Boka ambulerande röstmottagning

Du kan även rösta via stadens ambulerande röstmottagning. Röstmottagarna är alltid två. De kan komma hem till dig eller till annan plats där du befinner dig.

 • Med hjälp av vår e-tjänst kan du boka tid för ambulerande röstmottagning
 • Du kan börja boka från och med den 18 augusti 2022
 • Ambulerande röstmottagning sker vardagar klockan 13-17 under perioden 24 augusti till 9 september samt under valhelgen

Klicka här för att komma till e-tjänsten för bokning av ambulerande röstmottagning.

Läs mer om att rösta med ambulerande röstmottagare på Valmyndighetens hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Landskrona stads kontaktcenter  
Landskrona stads kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00
E-post: 
kontaktcenter@landskrona.se

Senast uppdaterad av Malin van 't Wout